სურათი ღირს ათასი სიტყვა: 9 საუკეთესო პრაქტიკა მიკროსერვისის განვითარებისათვის.

როდესაც ჩვენ ვვითარდებით მიკროსერვისას, უნდა გავითვალისწინოთ შემდეგი საუკეთესო პრაქტიკა:

სურათი ღირს ათასი სიტყვა: 9 საუკეთესო პრაქტიკა მიკროსერვისის განვითარებისათვის.

  1. გამოიყენეთ ცალკეული მონაცემთა შენახვა თითოეული მიკროსერვისთვის
  2. შეინახეთ კოდი სიმწიფის ანალოგიურ დონეზე
  3. ცალკეული აშენება თითოეული მიკროსერვისთვის
  4. მიანიჭეთ თითოეულ მიკროსერვას ერთი პასუხისმგებლობით
  5. განათავსეთ კონტეინერებში
  6. დიზაინის არმქონე მომსახურება
  7. დომენზე ორიენტირებული დიზაინის მიღება
  8. დიზაინის მიკრო ფრონტი
  9. ორკესტრირებული მიკროსერვისი


გაზიარება

Andrea

Andrea